• پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران
  • آخرین مهلت ارسال مقالات
  • پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

  • آخرین مهلت ارسال مقالات

 

 

امتیاز آموزش مداوم

1121

اخبار و اطلاعیه ها

1121

برنامه علمی کنگره

1

محل برگزاری

کروکی کنگره

ثبت نام

1121

پوستر

کنگره قلب

 

   

وردپرس توسط بیگ تم