ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

اهداف کنگره

  • ارتقاء سطح علمی اساتید، متخصصین قلب و سایر تخصص های وابسته، پزشکان عمومی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق و پرستاران مرتبط.
  • اطلاع از آخرین پیشرفت های رخ داده در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان نارسایی قلب در سطح جهان
  • معرفی پیشرفت های چشمگیر علمی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های تخصصی پزشکی به ویژه قلب و عروق به سایر کشورهای جهان و مراکز علمی
  • ایجاد ارتباط علمی بین گروه های تحقیقاتی و انجمن های ایرانی و خارجی

چاپایمیل

Login