مجری برگزاری کنگره

شرکت رهنما همایش ایرانیان  ۴۴۲۷۳۹۸۷-۰۲۱

مدیر اجرایی کنگره : مهندس آرش احمدی  ۰۹۱۲۱۶۱۱۴۱۰

مسئول هماهنگی: خانم مهندس جامع ۰۹۱۹۴۶۱۴۰۴۶

تماس با ما

پیغام خود را برای ما بفرستید, ما در کمتر از 48 ساعت به شما پاسخ می دهیم.

*
*
Loader

 

وردپرس توسط بیگ تم