پیام رئیس انجمن جهانی نارسایی قلب

برگزاری پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران را در تاریخ ۱۵-۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در تهران تبریک می گویم. نارسایی قلب به عنوان یک بیماری همه گیر در سرتاسر جهان بار قابل توجهی را به سیستم مراقبت های پزشکی در تمامی دنیا تحمیل می کند و البته کشورهای خاور میانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین بجاست تا با برگزاری پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران جدیدترین یافته‌های مرتبط با نارسایی قلب در زمینه تشخیص، پیگیری، درمان، پیشگیری و توانبخشی را مطرح و مورد تبادل نظر قرقر داد. انجمن نارسایی قلب جهان (WHFS) سازمانی غیر انتفاعی و انجمنی حرفه ای است. ما می خواهیم افراد حرفه ای دررشته پزشکی، سلامت و پژوهش را  که در زمینه نارسایی قلب فعال هستند، از سرتاسر جهان گرد هم آوریم. از این رو (WHFS) از صمیم قلب کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران را حمایت کرده و خواهان آن است که تعامل و همکاری بین (WHFS) و متخصصان قلب و عروق ایرانی فعال در زمینه نارسایی قلب را، گسترش دهد.  به نمایندگی از (WHFS) برای این کنگره آرزوی موفقیت فراوان دارم.

پرفسور  سی . ام. یو

رئیس انجمن نارسایی قلب جهان

 

 

وردپرس توسط بیگ تم