ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

در تماس باشید ...

دبیرخانه کنگره : info@ihfsummit.ir

شماره تماس : 22083106-021


 مسئول دبیرخانه علمی : سرکار خانم واحدی

شماره تماس : 09197855579


 مسئول امور بین الملل :  سرکار خانم رضائی نیا

شماره تماس : 09197855571


 مجری برگزاری کنگره : شرکت رهنما همایش ایرانیان 

شماره تماس : 02144273987 الی 8

آقای احمدی : 09121611410 

 

We're social

Login