شرکت ان بی اس کیش  به عنوان اسپانسر نقره ای ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران معرفی شدند.

 

 

چاپ