دبیرخانه علمی

آدرس دبیرخانه: انتهای سعادت آباد – بیمارستان شهید مدرس- مرکز تحقیقات قلب و عروق

مسئول دبیرخانه علمی: خانم  واحدی

09197855579

22083106-021

 

Buy now
English